Gebed van de eenheid Dag 6

×
Ga terug naar het overzicht

Dat hebben jullie voor Mij gedaan

Ezechiël 34:15-20 en Matteüs 25:31-40

Goedemorgen!

We wensen jou een goede tijd van gebed toe vandaag!

Dag 6
Dat hebben jullie voor Mij gedaan

Luisteren en stil worden
Ik was hongerig – Elly & Rikkert

Lezen
Ezechiël 34:15-20 en Matteüs 25:31-40

Overdenken

In het evangelie van Matteüs worden we eraan herinnerd dat we onze liefde voor God niet kunnen scheiden van onze liefde voor anderen. Wanneer wij zorgen voor en dienstbaar zijn aan de hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen, zorgen wij voor Jezus Christus zelf. De diverse crises uit de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld de coronapandemie en de energiecrisis, hebben zo’n grote impact op mensen dat het herstellen van de schade jaren zal duren. Ondertussen maakte in Minnesota de moord op George Floyd zichtbaar hoe ook raciaal onrecht nog altijd voortduurt. Zijn bekende kreet ‘I can’t breathe’ is ook de kreet geworden van velen die zich verstikt voelen door (de dreiging van) oorlog en geweld en stijgende prijzen van voedsel en energie. Te midden van dit alles komen christenen samen in liefde en solidariteit. God roept ons op om de heiligheid en de waardigheid van al zijn kinderen te eren. Wanneer wij anderen liefhebben en voor hen zorgen, zoals God voor ons zorgt en van ons houdt, geven wij gestalte aan ons gemeenschappelijk geloof.

Eenheid van christenen

De profeet Ezechiël beschrijft God als een herder die de kudde heelt door hen die afgedwaald zijn bijeen te brengen en hen die gewond zijn te verbinden. In gebed stellen wij ons open om de Geest te ontvangen die ons één maakt

Vraag

Op welke manier heeft uw geloofsgemeenschap (geen) oog voor de ‘geringste mensen’? Hoe kunnen wij samenwerken om voor hen te zorgen?

Bidden

God van de liefde, wij danken U voor uw oneindige zorg en liefde voor ons. Help ons om Jezus te dienen door onze hulp en zorg aan mensen die gebukt gaan onder het gewicht van de problemen in onze samenleving. Open onze harten om uw liefde te ontvangen en door ons medeleven uw medeleven zichtbaar te maken voor de hele menselijke familie. Wij bidden in Jezus’ naam. Amen.  

Bid ook voor…

  • mensen die (wereldwijd) lijden onder de gevolgen van de coronapandemie, zoals ziekte, verlies van dierbaren, eenzaamheid, familieruzies, financiële nood en beperkende maatregelen.
  • mensen die gebukt gaan onder het gewicht van armoede, soms al langere tijd of nu voor het eerst als gevolg van stijgende prijzen.

PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.

Ga terug naar het overzicht