Gebed van de eenheid Dag 8

×
Ga terug naar het overzicht

 Herstel van verbinding

Psalm 82:1-4 en Lucas 18:1-8

Goedemorgen!

We ronden vandaag de gebedsweek af. Wat fijn dat je deel was van deze groep bidders. Mocht je het fijn vinden om de week gezamenlijk af te sluiten? Weet je vanavond om 18:30 uur welkom in de Catharinakerk aan de Langstraat 36. Een gezegende zondag toegewenst!

Dag 8
Herstel van verbinding

Luisteren en stil worden
Ik kan niet zonder U – Christian Verwoerd

Lezen
Psalm 82:1-4 en Lucas 18:1-8

Overdenken

Het boek Psalmen is een verzameling van gebeden, lofprijzingen, klaagzangen en onderwijzingen van God aan ons. In Psalm 82 roept God op tot de rechtvaardigheid die de fundamentele mensenrechten waarborgt: vrijheid, veiligheid, waardigheid, gezondheid, gelijkheid en liefde. De psalmist roept ook op alles wat hiermee niet spoort recht te zetten. Als christenen worden we geroepen om ons aan te sluiten bij de daden en de wil van God, die werkt aan de redding van de schepping. Dit houdt in dat we actief meewerken aan het herstellen van verbinding. God roept ons op te handelen vanuit de waarheid dat ieder mens kostbaar is. Wij zijn allen met elkaar verbonden. Ds. Howard Thurman, de geestelijke adviseur van Martin Luther King, schreef: ‘We moeten de waarheid verkondigen dat al het leven één is en wij allen met elkaar verbonden zijn. Daarom moeten wij werken aan een samenleving waarin de geringste mens toevlucht en verkwikking kan vinden. We moeten onze levens offeren op het altaar van sociale verandering, zodat Gods koninkrijk nabij is waar wij ook zijn.

Eenheid van christenen

Jezus vertelt de gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter om de mensen te onderwijzen ‘over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven’ (Lucas 18 vers 1). Wij mogen nooit de moed verliezen. In gebed blijven we vragen om Gods geschenk van eenheid en in ons leven brengen wij deze eenheid tot uitdrukking.

Vraag

Welke concrete volgende stap kunnen we zetten om ook in de rest van dit jaar de verbinding te herstellen en te groeien in wederzijds vertrouwen?  

Bidden

God, Schepper en Verlosser van alles, leer ons naar binnen te kijken om gegrond te blijven in uw liefdevolle Geest, zodat wij naar buiten kunnen gaan in wijsheid en moed om altijd het pad van liefde en gerechtigheid te kiezen. Dit bidden wij in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, in de eenheid van de Heilige Geest. Amen.  

Bid ook voor…

  • veiligheid en wijsheid voor rechters, advocaten en anderen die werkzaam zijn in de rechtspraak. 
  • bewegingen en initiatieven die het werk van eenheid gaande houden.  

PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week hebt ervaren of wil je betrokken raken bij de organisatie? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.

In Hem verbonden,

Mieke, Bert, Jan en Willeke

Ga terug naar het overzicht