Gebed voor de eenheid Dag 1

×
Ga terug naar het overzicht

Het goede leren doen

Jesaja 1:12-18 en Lucas 10:25-37  


Goedemorgen!

Wat fijn dat je meebidt in deze Week van Gebed voor Eenheid. Weet je deze week verbonden met ruim 80 personen/gezinnen die vanuit evenzoveel verschillende huizen in Barneveld meebidden!


Je kunt vanaf vandaag elke dag (15-22 januari) om 7.00 uur een mail in je inbox verwachten. We bidden deze week aan de hand van tekstgedeeltes uit Jesaja 1:17. Het thema Doe goed, zoek recht komt elke dag terug in de overdenkingen  (meer info vind je op www.weekvangebed.nl).

Op dinsdagavond 17 januari is er van 19:30-20:30 uur een gebedsuur in de Emmaüskerk (Groen van Prinstererlaan 2). Er is ruimte voor gebed, samen zingen en ontmoeting met de veelzijdigheid van de kerk. Op zondagavond 22 januari is er een  oecumenische dienst in de Catharinakerk (Langstraat 36), aanvang: 18:30 uur. Welkom!

Voor vandaag: een goede gebedstijd toegewenst!

Dag 1
Het goede leren doen

Luisteren en stil worden
The World Blessing

Lezen
Jesaja 1:12-18 en Lucas 10:25-37  

Overdenken
Volgens Jesaja wil God niet alleen dat het volk van Juda recht beoefent, maar dat zij vanuit overtuiging altijd het goede doet. God wil niet alleen dat we voor de weduwen en wezen zorgen, maar dat we ook doen wat goed voor hen is en voor iedereen die in de samenleving wordt klein gehouden. Het Hebreeuwse woord voor goed is tov, ons Nederlandse woordje ‘tof’. Als iets ‘tof’ is, betekent dat in het Hebreeuws dat iets vreugde schenkt, behagen geeft, mooi of goed is. Christen zijn betekent Christus volgen. Als de samenleving onverschillig wordt voor de noden van anderen, hebben wij het als kinderen van God op te nemen voor onze onderdrukte broers en zussen, zodat zij in vrede en gerechtigheid kunnen leven. Dit doen wij onder andere door hun zaak te bepleiten en de waarheid te spreken tegen wie macht uitoefenen. Zo mogen we er ons in deze Week van gebed voor eenheid ook aan toewijden om de zonde van racisme uit te bannen en hier ook zelf van te genezen.

Eenheid van christenen

Een wetgeleerde vroeg aan Jezus: ’Wie is mijn naaste?’ Jezus’ antwoord vraagt ons om verder te kijken dan godsdienst, nationaliteit of groep en zo onze naaste te herkennen. We worden uitgedaagd om over onze eigen muren heen te kijken en onze broers en zussen lief te hebben.

Vraag

Bent u wel eens geholpen door iemand van wie u het niet verwachtte? Hoe heeft dit uw beeld (van anderen) veranderd?

 
Bidden

Heer, U riep uw volk uit slavernij in vrijheid, geef ons kracht en moed om diegenen op te zoeken die gerechtigheid nodig hebben. Help ons deze nood te zien en hulp te bieden, en breng ons samen door uw Heilige Geest in de ene kudde van Jezus Christus, onze herder. Amen.

Bid ook voor…

  • open ogen tijdens deze Week van gebed voor eenheid, dat we verder kijken dan onze eigen kaders en onze naaste herkennen. 
  • het afbreken van de muren die voor verdeeldheid zorgen. Dat we gedreven mogen worden door liefde in plaats van het oordeel over wie anders zijn dan wij.

PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.

In Hem verbonden,

Mieke, Bert, Jan en Willeke

Ga terug naar het overzicht