Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 22 oktober 2023

×
Ga terug naar het overzicht

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2023

Op zondag 22 oktober 2023 zal voor de 111de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: ”Ik geloof”.

Op zondag 22 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorgangers zijn: Pastor P. Kuipers, pastor T. Munsterhuis, pastor W. Rekveld, pastor P. Daggenvoorde en pw. Carla Berbee. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd.

Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de GM kerk.

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 19 oktober en zaterdag 21 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 20 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.

Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.  Een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum in Overdinkel mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus Bedevaart Overdinkel”.

Ook kunt u op 22 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van “Vriend van de bedevaart” uw gift overmaken naar bovenstaande banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank.

Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2023 te koop. Kosten 9,75 euro.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk (dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) telnr: 053-5381304

adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

IK GELOOF.

Ik geloof is het thema van de 111 de Gerardus Majella bedevaart 2023. Deze bedevaart zal op zondag 22 oktober plaats vinden. Hoe vaak hebben wij dat geloof niet uitgezongen, gebeden in het Credo, ik geloof. Geloven in de drieën God. De Vader, Zoon en heilige Geest. Gerardus had hierin een groot geloof. Ondanks alles in het leven van alle dag, in de teleurstellingen bleef hij standvastig in dat geloof. Het maakte hem sterk in het vertrouwen en zijn ideaal dienstbaar te zijn aan de kerk en samenleving.

Geloven in onze tijd is zoals ik las in de krant. Een jonge vrouw die het zo verwoorde. Zij was op de WJD in Lissabon en voelde zich daar opgenomen in allen die in het geloof samen waren. Het thema was: ‘Maria stond op en ging met spoed’. In Nederland zo verwoorde deze jongere had zij vaak het gevoel alleen te staan. Zich te moeten verdedigen omdat ze geloofde en dat geloof ook wilde vieren door deelname aan de zondagse Eucharistie. Dit zet mij tot nadenken en hopelijk velen met mij.

Gerardus die al meer dan 100 jaar hier in Overdinkel wordt aangeroepen in alle nood door vele pelgrims die samenkomen in het geloof in God, de Vader die ons zijn Zoon heeft gegeven om net als zijn Moeder Maria op te staan en op weg te gaan. Het geloof uit te spreken en te beleven. Het uit te zingen zoals Maria. Dat de heilige Geest ons daartoe inspireert om dat: ik geloof in de praktijk te brengen in het leven van alle dag. Op te staan en te getuigen net als Gerardus. Met de woorden van Paus Franciscus: Iedereen is welkom in dat geloof.

Dat in dat geloof vele pelgrims opstaan en de weg naar Overdinkel gaan om dat geloof te vieren en te beleven.

Willy Rekveld, Parochievicaris

Ga terug naar het overzicht