In memoriam: Henk van Doorn (1938 – 2024)

×
Ga terug naar het overzicht

Ariënsinstituut16 mei 2024

Op 14 mei 2024 overleed in De Bilt pastor Henk van Doorn in de leeftijd van 85 jaar. Velen kennen hem als pastor en pastoor en als oud-deken van Zwolle, maar hij stond ook bekend als ‘Mister Oecumene’ en was van 2014 tot 2019 een van de spirituaals van het nieuw opgerichte Ariënsinstituut.

“Ik zeg nooit ‘nooit’. Ik ben met het bisdom getrouwd: als ze je iets vragen dan doe je dat. Die solidariteit voel ik als priester heel sterk.” Deze uitspraak tekent Henk van Doorn ten voeten uit. Toen kardinaal Eijk hem vroeg om – met het emeritaat in zicht – pastoor van de St. Lucasparochie te worden, aarzelde hij geen moment. Met veel energie en wilskracht zette hij zich voor deze opdracht in.

Bij de oprichting van het Ariënsinstituut in 2014 werd hij daarnaast gevraagd om spirituaal te worden met de verantwoordelijkheid voor de geestelijke vorming van de priesterstudenten. En opnieuw zei hij ja. Het was een nieuwe wereld voor hem. Hij had wel eens mensen geestelijk begeleid op hun geloofsweg, maar jonge mannen begeleiden op de weg naar het priesterschap was iets anders. Toch ging hij er helemaal voor. Hij las zich in, studeerde en overlegde met collega’s in het land. De eerste retraite die hij zou verzorgen, heeft hij dan ook meer dan een half jaar voorbereid. Dat was ook te merken: de conferenties duurden lang en waren helemaal dichtgetimmerd met verwijzingen naar vaderlandse schrijvers en natuurlijk zijn grote voorbeeld Thomas van Kempen. Toch werd zijn inbreng toen en later enorm gewaardeerd. Want hoewel Henk uit een andere tijd kwam, behield hij de geestelijke flexibiliteit om zich te verplaatsen in de denk- en geloofswereld van de jonge mensen van nu. Zijn ervaring als moderator van het Bonifatiuscollege aan het begin van zijn priesterleven heeft hem daar zeker bij geholpen.

Hij was buitengewoon loyaal aan de priesteropleiding en wist zich er intens mee verbonden. Wekelijks vierde hij de Eucharistie en hij schoof meerdere keren per week voor de maaltijd aan. Kenmerkend waren zijn multomap voor de viering van de Eucharistie en de bijzondere intenties voor de Kerk in alle delen van de wereld.

Het Ariënsinstituut is Henk van Doorn heel veel dank verschuldigd voor zijn beschikbaarheid voor onze opleiding, juist op het moment waarop hij het vanwege zijn leeftijd iets rustiger aan zou mogen gaan doen. Hij was een priester in hart en ziel die voor velen een voorbeeld is. We bidden dat de Heer van de oogst hem nu mag opnemen in zijn hemelse heerlijkheid en hem mag belonen voor het vele goede dat hij voor de Kerk van het Aartsbisdom Utrecht en het Ariënsinstituut heeft gedaan.

Rector Patrick Kuipers

Ga terug naar het overzicht