Informatiebulletin status fusie   

×
Ga terug naar het overzicht

Nr. 3, woensdag 22 mei 2024

Beste medeparochianen,

Voor u ligt het derde informatiebulletin met daarin informatie over de status/voortgang van de fusie.

Portefeuillehouders zijn:

 • pastoraal: Harrold Zemann, Kristel de Fijter (procesbegeleider)
 • vicevoorzitter: Johannes Tuinhof (SLP) en Peter Reinders (SMP)
 • secretaris: Marjon Duurland (SLP) en Gerard Hoogervorst (SMP)
 • financieel: Frans Smout (SLP) en Olaf Kesler (SMP)
 • juridisch: Gerard Hoogervorst (SMP)
 • vastgoed: Kees van ’t Klooster (SLP) en Dimitry Melchiors (SMP)
 • communicatie: Tjeerd Mulder (SLP) en Rosella van den Hoeven (SMP)
 • personeel: Johannes Tuinhof (SLP) en Ginette van de Grootevheen (SLP)

Voortgang

Elke bestuursvergadering wordt aan de hand van het spoorboekje gecheckt op elke portefeuille qua planning op schema ligt.

Huidige status

 • De naam van onze fusieparochie is bekend. Vanaf 1 januari 2025 zullen de Sint Maarten- en Sint Lucasparochie verder gaan onder de naam Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef. Afgelopen weekend is deze mededeling in al onze kerken voorgelezen:

Beste medeparochianen,

Een heuglijk bericht voor ons allemaal: onze bisschop heeft in de afgelopen week besloten dat onze nieuwe fusieparochie de volgende naam gaat krijgen:

Parochie van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef

In de afgelopen tijd heeft een speciale commissie zich gebogen over de vele inzendingen van namen die door verschillende parochianen zijn ingediend. We zijn gekomen tot drie namen die we aan de bisschop hebben voorgelegd.

In de gekozen naam komen de drie belangrijkste mensen terug uit het evangelie: Maria, Jozef en Jezus. We komen hen in ons liturgische en pastorale leven iedere dag opnieuw weer tegen. Het familieleven van deze familie straalt vrede, vertrouwen en geloof uit, ook vandaag in een wereld waarin mensen op veel plekken van elkaar zijn vervreemd.

De ontwikkelingen in de maatschappij zien we terug in onze parochie: bijvoorbeeld de komst van mensen uit landen ver weg: zij geven op veel plekken een nieuw en ander accent aan ons parochieleven.

De parochie zou een ‘thuis’ moeten zijn voor iedereen. Hoe verschillend we ook zijn in ons denken, geloven en leven. In die zin is de geloofsgemeenschap ook een oefenschool: je hebt elkaar niet uitgekozen, je ‘bent elkaar gegeven’, we zijn familie van elkaar.

Ik hoop van harte dat de nieuwe parochienaam ons vele jaren en op verschillende manieren mag blijven inspireren.

Een Zalig Pinksteren voor u allemaal en met hartelijke groeten,

pastoor Harrold Zemann

 • Er zijn een aantal domeinnamen gereserveerd voor onze toekomstige website.
 • Er is geïnventariseerd welke secretariële ondersteuning het parochiebestuur en pastoraal team nodig hebben. Dit zal, samen met de al geïnventariseerde huidige taakverdeling van de zes secretaresses en in overleg met hen, leiden tot een nieuwe taakverdeling per 1-1-2025.
 • Harrold Zemann, Kristel de Fijter en Johannes Tuinhof hebben, in het kader van ‘voorbeelden om van te leren’, een bezoek gebracht aan de Maria-Laetitia parochie in Doetinchem. Daar zijn onlangs 19 kerken met elkaar gefuseerd. Dit gesprek heeft waardevolle tips opgeleverd.

Vervolg voortgang

Het bestuur loopt hiermee op schema op het door hun opgestelde tijdspad.

Informatiebulletin

Na elke bestuursvergadering zal er een informatiebulletin verschijnen. Het eerstvolgende bulletin verschijnt rond 20 juni 2024.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met de portefeuillehouders communicatie:

Tot slot

In mijn ontmoetingen met medeparochianen hoor ik verschillende geluiden over thema’s als de fusie, maar ook over de nieuwe naam.  Een Latijnse spreuk zegt: ‘Quot homines, tot sententiae’: zoveel mensen, zoveel meningen. En dat is ook goed, vind ik. Er zijn mensen die deze ontwikkelingen begrijpen, anderen maken zich zorgen. Weer anderen zijn er blij mee. In alle gevallen zou ik zeggen: spreek ons aan wanneer er zorgen zijn over ontwikkelingen, of gewoon vragen. Hoewel ik een heel groot vertrouwen heb in het pastoraal team en de parochiebesturen zijn en blijven wij ook leerlingen, die openstaan voor andere inzichten of adviezen. We zijn in de eerste plaats natuurlijk leerlingen van de Heer zelf, moge Hij ons en onze geloofsgemeenschappen, maar ook de huidige ontwikkelingen, zegenen. 

Met hartelijke groet en graag tot ziens,
pastoor Harrold Zemann

Ga terug naar het overzicht