Informatiebulletin status fusie

×
Ga terug naar het overzicht

Informatiebulletin status fusie
Nr. 2, dinsdag 16 april 2024

Beste medeparochianen,

Voor u ligt het tweede informatiebulletin met daarin informatie over de status/voortgang van de fusie.

Portefeuillehouders zijn:

 • pastoraal: Harrold Zemann  Kristel de Fijter (procesbegeleider)
 • vicevoorzitter: Johannes Tuinhof (SLP) en Peter Reinders (SMP)
 • secretaris: Marjon Duurland (SLP) en Gerard Hoogervorst (SMP)
 • financieel: Frans Smout (SLP) en Olaf Kesler (SMP)
 • juridisch: Gerard Hoogervorst (SMP)
 • vastgoed: Kees van ’t Klooster (SLP) en Dimitry Melchiors (SMP)
 • communicatie: Tjeerd Mulder (SLP) en Rosella van den Hoeven (SMP)
 • personeel: Johannes Tuinhof (SLP) en Ginette van de Grootevheen (SLP)

Voortgang

Afgelopen bestuursvergadering is het spoorboekje gecheckt op voortgang en o.a. het volgende is ter tafel gekomen:

 • Een parochie, welke onlangs is gefuseerd, zal worden bezocht door Harrold Zemann, Kristel de Fijter en Johannes Tuinhof. Zij gaan daar informeren wat daar, m.b.t. de fusie, goed c.q. fout is gegaan.
 • Binnen de St. Lucasparochie bestaat er een commissie onroerend goed welk los staat van het bestuur. Besloten is dat deze in de nieuwe parochie blijft bestaan.
 • Er is een overzicht gemaakt van alle werkzaamheden van de personeelsleden (secretaresses) van beide parochies.
 • Voor de naam van onze fusieparochie zijn door de commissie drie namen geselecteerd. Deze namen zijn medegedeeld aan het bestuur en pastoraal team. De namen worden nog éénmaal gecontroleerd door de commissie, waarna deze namen verstuurd worden naar het Bisdom. Wij hopen dat zij één naam uit de lijst met drie voorgestelde namen zullen selecteren.
 • Website: De parochie krijgt één nieuwe website met bijbehorende domeinnaam.
 • Lucasbrief/Mantel: er wordt gestreefd naar één parochieblad voor onze fusieparochie. Er zal in bredere groep geïnventariseerd worden wat de visie van het blad moet worden.
 • In relatie tot het parochieblad, zal ook een visie worden geformuleerd over nieuws uit de locaties (lokale nieuwsbrieven en locatiebladen in SL en de tweewekelijkse nieuwsbrief in SM).

Vervolg voortgang

 • Parochiedag: in een commissie/denktank zal worden nagedacht over hoe de parochiedag georganiseerd zou kunnen gaan worden.
 • Termijn voor het MJOP wordt voor de nieuwe parochie op 10 jaar gezet.
 • De administratie van het onroerend goed wordt bij de administratie ondergebracht.
 • De inspectierapporten van de gebouwen zijn verzameld.

Het bestuur loopt hiermee op schema op het door hun opgestelde tijdspad.

Informatiebulletin

Na elke bestuursvergadering zal er een informatiebulletin verschijnen. Het eerstvolgende bulletin verschijnt rond 22 mei 2024.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met de portefeuillehouders communicatie:

Tot slot

Als pastoor ben ik ontzettend blij en dankbaar dat we deze weg zijn ingeslagen. Ik heb heel veel waardering voor de bestuursleden op de wijze waarop zij deze fusie oppakken en de energie die zij hier in steken. Ik hoop dat u t.z.t. zult merken dat deze fusie ten goede komt aan het pastoraat in onze parochies. Dank voor uw steun.

Met hartelijke groet,
pastoor Harrold Zemann

Ga terug naar het overzicht