Inspiratieavond met Jozef Wissink rond evangelie Mattheüs, woensdag 7 december 2022

×
Ga terug naar het overzicht

Inspiratieavond met Jozef Wissink rond evangelie Mattheüs

Het komend kerkelijk jaar is het Evangelie van Mattheüs uitgangspunt in de liturgie. Het staat in het Nieuwe Testament voorop. Dat wil niet zeggen dat het ons oudste evangelie is, wel het meest ‘kerkelijke’ want het is het enige evangelie dat het woord ‘ekklesia’ (kerk) en de zin ‘…en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen’ vermeldt. Daarom kreeg het een voorkeursbehandeling en mag Mattheüs het spits afbijten.

Wat is de lijn en de samenhang bij Mattheüs, zijn heel eigen visie op Jezus? Als start van dit kerkelijk jaar is er een inspiratieavond: voor voorgangers en andere belangstellenden. Dit alles onder de bezielende leiding van pastor Jozef Wissink, priester van het aartsbisdom Utrecht en zo nu en dan assistent in onze parochie. Hij is een bevlogen spreker en hoogleraar praktische theologie geweest aan de katholieke universiteit Utrecht/Tilburg.

Datum: woensdagavond 7 december 2022

Plaats: Parochiecentrum De Kom, Hamersveldseweg 51 Leusden

Tijd: 20.00-22.00 uur.

Opgeven bij: Secretariaat St. Lucasparochie ( secretariaat@stlucas.nu )

Graag bijbel meenemen.

Ga terug naar het overzicht