Jubileumviering én afscheid pastor Henk Bloem zondag 7 mei 2023

×
Ga terug naar het overzicht

Jubileumviering én afscheid pastor Henk Bloem

U bent allen van harte uitgenodigd op zondag 7 mei in de St. Josephkerk in Zeist, waar we het 55-jarig priesterjubileum van pastor Henk Bloem gaan vieren. Tegelijkertijd neemt hij die dag afscheid: zijn taak als voorganger in de weekendvieringen, in de uitvaartvieringen en bij ziekenzalvingen in onze parochie is dan voltooid. Henk zal zelf voorgaan, samen met enkele leden van het pastoraal team.
De viering begint om 11.00 uur, en in de geest van Henk gaat die viering verder met koffie, soep en broodjes; daar kunt u hem ook feliciteren en bedanken. Tot besluit heffen we het glas op een emeritus-pastoor die ons zoveel jaren heeft willen meegeven hoe geloven ons een andere, ruimere kijk geeft op ons leven, op onze wereld.
We willen Henk als geschenk bij zijn afscheid een elektrische fiets aanbieden, die hem kan helpen in beweging te blijven, mobiel te blijven en zijn vele contacten te onderhouden. Graag vragen wij u om een bijdrage voor dit cadeau op rekeningnummer NL52 ABNA 0630 5073 84 t.n.v. R.K. Parochie Sint Maarten, o.v.v. afscheid Henk Bloem.

Ga terug naar het overzicht