Lezing Engelen in de kunst

×
Ga terug naar het overzicht

Lezing: Engelen in de Kunst
W
oensdag 16 november van 19.30-21.30 uur in de KOM door Ben Piepers

Meldt u zich van tevoren aan bij: leusden@stlucas.nu
(Wij vragen € 2,00 entree, als tegemoetkoming in de kosten voor gebruik van De Kom).

Anoniem, engelen bij Abram en Sara
Nicky de Saint Phalle, Nana=Engel Station Zurich

Engelen spreken tot de verbeelding.  Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascineren. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. Ze spelen een rol in onze verlangens en angsten. Engelen lichten iets op van wat verborgen is, het mysterie, het onzegbare….

Ben Piepers houdt een voordracht ‘Engelen in de kunst’. We beginnen met kijken naar engelen in bijbelse verhalen door kunstenaars van alle eeuwen vorm gegeven. De engel die ingrijpt bij het offer van Abraham en Izaäk, de rol van engelen bij de vlucht en terugkeer van Jacob, en de engel die de lippen van de profeet Jesaja aanraakt met vurige kolen. In het Nieuwe Testament komen de engelen voor in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Meestal is de engel bode van godswege, soms een manifestatie van de Eeuwige zelf…

Na de pauze volgen we hedendaagse kunstenaars die een heel eigen kijk hebben op engelen vanuit gelovig en profaan perspectief. We kijken onder andere naar kunst van Paul Klee, Marc Chagall, Ela Venbroek-Franczyk, Hendrik Werkman, Berlinde de Bruyckere. Zij roepen vragen op naar de engelen in ons leven en in de huidige wereld, in omgaan met moeilijke levenservaringen, hoop op gerechtigheid, engelen die je troosten en die je doen lachen…

Ga terug naar het overzicht