Mededelingen 11, 13 en 16 november

×
Ga terug naar het overzicht

–        Volgend weekend is op zondag 13 november de Eucharistieviering om
9.00 uur een kwartiertje eerder dus. Dit in verband met de Maartendag in
de St. Maartenparochie en op zaterdagavond 12 november is er om 19.00
uur een viering van woord en gebed.

–        Aankomende vrijdag, 11 november, is het secretariaat gesloten.

–        Op woensdag 16 november is er van 19.30-21.30 uur in de KOM de lezing
“Engelen in de kunst”, door Ben Piepers, er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Bijdrage € 2,00 om tegemoet de komen in de kosten voor
gebruik De Kom. Graag aanmelden bij het secretariaat.

–                 maandag 21 november 2022 is er weer Zincafé!

Bisschop Gerard de Korte spreekt over: De rechtvaardige samenleving
volgens paus Franciscus. Bisschop de Korte zal vanuit de encyclieken
Laudato Si en Fratelli Tutti ingaan op de vraag: welke bouwstenen draagt
de paus aan voor een rechtvaardige samenleving? Locatie is Theater de
Tuin aanvangstijd 19.30 uur, dit is een vervroegde aanvangstijd. inloop:
vanaf 19.00 uur.  Meer informatie op het mededelingenbord in de hal van
de kerk. Graag van te voren aanmelden.

Ga terug naar het overzicht