Mededelingen en vieringen 17 en 18 december

×
Ga terug naar het overzicht

Het is vanaf nu mogelijk om digitaal uw collectegift te doen. Hiervoor dient u de Givt-app te downloaden op uw smartphone. Via deze app kunt u aangeven welk bedrag u wilt geven en dat bedrag wordt dan van uw bankrekening afgeschreven. Voor wie hier meer over wil weten of hulp nodig heeft, zijn er bij het koffiedrinken in de KOM mensen aanwezig die u kunnen informeren en assisteren en er ligt in de hal van de kerk ook informatie over deze Givt-app. Voor alle duidelijkheid, contant geld geven voor de collecte blijft mogelijk, maar digitaal collecteren levert administratieve voordelen op.

Woensdagavond 21 december a.s. is er hier in de St. Jozefkerk om 19.00 uur alweer de vierde, en laatste, oecumenische viering in de Advent, voorgangers zijn pastoraal werker Fred Kok en ds. Peter Hommes met medewerking van LK Ruach.

Volgend weekend vieren we Kerstmis, dan is er op zaterdagavond 24 december om: 17.00 uur Gezinsviering; om 19.00 uur een Eucharistieviering waarbij Ruach zingt, en om 23.00 uur een Gebedsviering waarbij Generations zingt, bij die viering bent u al vanaf 22.15 uur van harte welkom er worden dan Kerstliederen gezongen om in de Kerstsfeer te komen. 
Op zondag 25 december 1e Kerstdag is er om 9.15 uur een Eucharistieviering en kunt u tussen 14.00-17.00 uur Kerstkribbe kijken. Op maandag 26 december 2e Kerstdag is er een Eucharistieviering, deze begint om 11.00 uur.

Met ingang van zondag 1 januari Nieuwjaarsdag beginnen de Eucharistievieringen weer om 11.00 uur.

Informatie over de vieringen rondom kerst en oud en nieuw kunt u ook vinden in de Jozefbode en nalezen op het mededelingenbord in de hal van de kerk.

Vanaf komende week zal de temperatuur tijdens de vieringen weer wat aangenamer zijn dan de afgelopen weken. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben besloten dat de verwarming gedurende de diensten in het weekend iets hoger gezet mag worden.

Vieringen

Zaterdag 17 december
Geen viering.

Zondag 18 december 9.15u
Eucharistieviering
Voorganger: Harrold Zemann

Ga terug naar het overzicht