Mededelingen en vieringen 26 en 27 augustus

×
Ga terug naar het overzicht

Mededelingen

–       Met ingang van volgende week zondag, 3 september, beginnen de eucharistievieringen weer om 11.00 uur.

–       Op zondag 10 september om 11.00 uur is er gelegenheid tijdens de eucharistieviering hier in de kerk het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Het voorbereidend gesprek hierover met pastoor Harrold Zemann is op dinsdag 29 augustus om 10.30 uur in De Kom. Als u zich voor de ziekenzalving wilt opgeven, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Vieringen
Zaterdag 26 augustus 19.00 uur
Gebedsviering
Voorganger: Fred Kok

Zondag 27 augustus 9.15 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Johan Rutgers

Ga terug naar het overzicht