Nationale Roepingenweek 2022

×
Ga terug naar het overzicht

Nationale Roepingenweek 2022

Voor het vierde jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 6 tot en met zaterdag 12 november zijn er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat.

Doel van deze speciale week is het fundamentele belang te benadrukken van bijzondere roepingen voor de Kerk. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.

Materiaal voor gebed en liturgie

Tijdens deze Nationale Roepingenweek is het gebed om roepingen een van de belangrijkste pijlers. Om in uw persoonlijk gebed en de liturgische vieringen aandacht aan roepingen te kunnen geven, wijzen wij u op het vele gebedsmateriaal dat in de loop van de jaren is samengebracht – kijk daarvoor s.v.p. op www.ariensinstituut.nl/roepingenraad/nationale-roepingenweek-2022/#downloads.

Intentie voor de voorbede

Op voorspraak van de heilige Willibrord, patroon van ons aartsbisdom, bidden wij om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dat er ook in de Kerk van morgen mensen mogen zijn die ons voorgaan in de verkondiging van het Evangelie en de viering van de sacramenten en zo hun steentje bijdragen aan de opbouw van Gods Kerk. Laat ons bidden …

Materiaal voor een geloofsgesprek

We hopen dat onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen waar de vreugde van het Evangelie met elkaar gedeeld wordt, waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden. Om dit alles te faciliteren, heeft de Roepingenraad materiaal samengebracht voor het opzetten van een geloofsgesprek: klik hier (of zie Download nr. 5 op de hierboven genoemde webpagina).

Meeleefdagen Ariënsinstituut

Verschillende priesteropleidingen in ons land openen tijdens deze week hun deuren voor mensen die enkele dagen willen meeleven. Ook het Ariënsinstituut nodigt jonge mensen die erover denken of het priesterschap wellicht iets voor hen is van harte uit. Neem hiervoor contact op met rector Kuipers (rector@ariensinstituut.nl).

Wij hopen dat deze Nationale Roepingenweek mag bijdragen aan meer gebed voor en gesprek over roepingen en dat het mensen mag helpen om te onderscheiden wat de Heer van hen vraagt.

Rector P. Kuipers

Voorzitter Diocesane Roepingenraad

Zie ook: www.ariensinstituut.nl/roepingenraad/nationale-roepingenweek-2022

Ga terug naar het overzicht