Oproep: bedenk een nieuwe naam voor onze fusieparochie

×
Ga terug naar het overzicht

Oproep: bedenk een nieuwe naam voor onze fusieparochie

Per 1 januari 2025 zullen de Sint Maarten- en Sint Lucasparochie gaan fuseren en verdergaan onder een nieuwe naam. Parochianen worden van harte uitgenodigd om een naam voor te dragen.  

Er zijn wel enkele criteria waaraan de naam van onze nieuwe parochie zal moeten voldoen:

  • Het betreft een naam van iemand die door de Kerk heilig of zalig is verklaard.
  • Bij de naam wordt vermeld of iemand heilig of zalig is verklaard, zoals bijvoorbeeld Heilige Jozef of Zalige … Het ‘Heilige’ kan ook ‘Sint’ zijn.
  • Het mogen ook meerdere heiligen zijn bijv. Heilige Familie of HH. Petrus en Paulus.
  • De naam kan ook een bepaalde titel betreffen van een heilige of zalige, bijv. Heilige Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand.
  • Het kan niet de naam zijn van een plaats of gebeurtenis, bijv. Jeruzalemparochie.

Het is zeer wenselijk dat het (een naam van) een heilige is die:

  • voor velen een inspiratiebron is/kan zijn, ook voor jongeren, juist ook in deze missionaire tijd;
  • gevierd kan worden en hopelijk meerdere keren aandacht kan krijgen tijdens het kerkelijk jaar;
  • (vanouds) verbonden is met een regio.
  • het liefst ook niet door een parochie in een ander bisdom wordt gebruikt.
  • op dit moment liever niet wordt gebruikt door de geloofsgemeenschappen van Sint Maarten en Sint Lucas (dit om verwarring te voorkomen).

Bij de toekenning van de naam zal door de bisschop gekeken worden naar de verscheidenheid aan patroonheiligen in het hele aartsbisdom (waar steeds minder parochies (zullen) zijn). Als er al een parochie is met dezelfde naam als de naam die wordt voorgedragen, dan wordt deze daarom niet toegekend. Belangrijk is ook een naam waarmee we online gemakkelijk te vinden zullen zijn.

 Stuur de naam, met onderbouwing/motivatie uiterlijk 1 februari 2024 naar Rosella van den Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl. Een commissie, met als voorzitter pastoor Harrold Zemann, zal uit alle inzendingen uiteindelijk een keus maken, welke wordt voorgedragen aan het Bisdom. Degene wiens naam uiteindelijk ook de naam van de gefuseerde parochie zal worden, ontvangt een toepasselijk prijsje.

Tjeerd Mulder, bestuurslid communicatie voor beide parochies

Rosella van den Hoeven, secretaresse pastoraal team

Ga terug naar het overzicht