Overlijden Miriam Middelkoop-Copray

×
Ga terug naar het overzicht

Het valt de locatieraad van de St. Catharina Geloofsgemeenschap zwaar het bericht van overlijden te moeten melden van Miriam Middelkoop-Copray.

Zij was een krachtig bestuurslid en een heel betrokken parochiaan.

Veel dank zijn wij haar verschuldigd voor haar grote inzet. We gaan haar enorm missen.

Onze gedachten en gebeden zijn voor allen die haar lief hadden.

Op de kaart staat het volgende:

Als brekende golven op het strand, als zand dat door je vingers glijdt, probeerde ik moedig vast te houden, maar ondertussen verloor ik de strijd. Belangrijk is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je achterlaat.

Bedroefd, maar dankbaar voor de vele mooie jaren is, na een krachtige strijd overleden, een lieve vrouw, een fantastische moeder en schoonmoeder. -Miriam- Lid in de orde van Oranje Nassau.

Geboren 29 april 1960 – overleden 25 mei 2023

Miriam is in het EABN uitvaartcentrum te Nijkerk. Voorafgaand aan de uitvaartviering is aldaar een korte bijeenkomst in besloten kring.

De uitvaarviering is op vrijdag 2 juni om 14.00 uur in de St. Catharinakerk, Holkerstraat 34, Nijkerk.

Voorafgaand is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Aansluitend brengen we Miriam naar haar laatste rustplaats op de R.K.- begraafplaats, Frieswijkstraat 52, Nijkerk.

Daarna komt de familie in besloten kring bijeen in het EABN uitvaartcentrum. Voor Scouts en andere betrokkenen is er gelegenheid samen te komen in het gebouw van Scouting Nijkerk, Bunschoterweg 29b, Nijkerk.

Wees niet verdrietig om wat niet meer is, maar dankbaar om wat we samen hebben gehad.

Ga terug naar het overzicht