Stille Aanbidding en Heilige Mis in de Sint-Jozefkerk in Achterveld

×
Ga terug naar het overzicht

Stille Aanbidding en Heilige Mis in de Sint-Jozefkerk in Achterveld

Op 15 en 16 juli om 19:00 uur en op 17 juli om 18.00 uur is er in de Sint-Jozefkerk in Achterveld met een kleine groep mensen een uur Stille Aanbidding gevolgd door een Heilige Mis. Ook op 18 juli zal er om 9:00 uur een Heilige Mis worden gelezen. U bent van harte uitgenodigd om hier bij aan te sluiten.

Tijdens de Stille Aanbidding zullen twee afbeeldingen op het Altaar geplaatst worden met een bijzondere betekenis. Namelijk Maria van de Drie Aanroepingen en het Dalheimer Kruis. Hieronder volgt een uitleg over Stille Aanbidding en over deze afbeeldingen.

Wat is Stille Aanbidding?

De Eucharistische of Stille Aanbidding kent al een lange traditie vanaf de vroegste middeleeuwen. In de 13e eeuw kende het een opleving in Italië en in heel Europa door de heilige Franciscus. Veel ouderen onder ons kennen uit hun jeugd nog het Marialof met aanbidding op zondagmiddag. De Eucharistische aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk rond de uitstelling van het  Allerheiligste, Jezus werkelijk aanwezig onder de gedaante van brood. Hierbij wordt de heilige Hostie in een monstrans op het altaar geplaatst, waarna hymnen worden gezongen. Men kan het Allerheiligste ook in stilte aanbidden, men spreekt dan van Stille Aanbidding.

Bidden en stil zijn

Tijdens de Stille Aanbidding kunnen we de Heer aanbidden, loven en danken, maar ook vragen om kracht en uitkomst in moeilijke situaties. Jezus zegt immers: “Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust en verlichting geven” (Mt.11,28). Gewoon uitrusten bij Jezus, op adem komen, de adem van de Geest…. Paus Benedictus XVI zei het zo: “In een wereld met zoveel geluid, zoveel onrust, is er behoefte aan Stille Aanbidding van Jezus, verborgen in de Hostie. Het is een bron van vrede en licht, speciaal voor diegenen die lijden”. We kunnen ons laten verwarmen door de nooit aflatende liefde van Christus. Met de ogen dicht in de zon van zijn aanwezigheid en Zijn liefde zitten, zoals je ook wel in de natuur van de zon kunt genieten. De zon die je verwarmt, helend werkt, energie geeft. Zo zal de liefde van Jezus je helen, verkwikken, leven en liefde geven.

Zo bezien past de Stille Aanbidding helemaal in deze tijd waarin mensen op zoek zijn naar zichzelf en rust en bezinning zoeken op allerlei plekken van stilte en meditatie.

Onze problemen bij Jezus brengen

In ons leven komen we problemen tegen die ons onmogelijk op te lossen lijken, vooral ook problemen die we in onszelf tegenkomen. Paus Franciscus sprak hierover in zijn preek tijdens de paaswake dit jaar. Hij vertelde over de twee vrouwen die op weg gingen om het lichaam van Jezus te balsemen, maar ze maakten zich zorgen, omdat er een grafsteen in de weg lag. De Paus zegt:

Er zijn momenten waarop we het gevoel hebben dat een grote steen de deur van ons hart blokkeert, het leven verstikt, de hoop dooft, ons gevangen houdt in het graf van onze angsten en spijt, en vreugde en hoop in de weg staat. We komen zulke “grafstenen” tegen op onze reis door het leven in alle ervaringen en situaties die ons beroven van enthousiasme en van de kracht om door te zetten. We komen ze tegen in tijden van verdriet: in de leegte die de dood van onze dierbaren achterlaat; we komen ze tegen in de mislukkingen en angsten die ons ervan weerhouden het goede te bereiken dat we van plan zijn te doen. We komen ze tegen in alle vormen van zelfabsorptie die onze impulsen tot vrijgevigheid en oprechte liefde verstikken, in de rubberen muren, de echte rubberen muren, van egoïsme en onverschilligheid die ons tegenhouden in onze inspanningen om meer rechtvaardige en humane steden en samenlevingen op te bouwen; we komen ze tegen in al onze aspiraties voor vrede die door wrede haat en de wreedheid van oorlog in duigen vallen. Wanneer we deze teleurstellingen ervaren, hebben we dan ook het gevoel dat al deze dromen gedoemd zijn te mislukken en dat ook wij ons in angst moeten afvragen: “Wie zal de steen van het graf wegrollen?”

Maar dezelfde vrouwen die deze duisternis in hun hart droegen, vertellen ons iets heel bijzonders. Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen, die heel groot was, al was teruggerold. Dit is het Paasfeest van Christus, de openbaring van Gods macht: de overwinning van het leven op de dood, de triomf van het licht op de duisternis, de wedergeboorte van de hoop te midden van de ruïnes van de mislukking. Het is de Heer, de God van het onmogelijke, die de steen voorgoed heeft weggerold. Zelfs nu opent hij onze harten, zodat hoop steeds opnieuw geboren kan worden. Ook wij moeten naar hem “opkijken”.

Dit “opkijken” naar Jezus doen we in de Stille Aanbidding. Als wij binnengaan in de problemen die we voelen, en die liefdevol willen accepteren, omhelsen, en balsemen zoals de vrouwen met Jezus wilden doen, dan kan Hij ons ook met zijn genade en hulp tegemoet komen.

Hymnen

We openen met het zingen van een Hymne en we sluiten af met een Hymne,  Verder is er het gehele uur tijd voor persoonlijk gebed of gewoon in Zijn aanwezigheid zijn, in stilte. U hoeft niet het hele uur te blijven u kunt in stilte komen en gaan wanneer u wilt.

Maria van de Drie Aanroepingen

Deze afbeelding van de heilige Maria met het kindje Jezus is een afbeelding van het originele beeld dat staat in de Mariakapel in RK Centrum La Vie in Zeewolde. De “Drie Aanroepingen” verwijzen naar de drie aanroepingen die ook in de rozenkrans worden gebeden:  “Wees gegroet Maria dochter van God de Vader, moeder van God de Zoon, bruid van God de Heilige Geest”. Maria brengt ons altijd bij haar zoon Jezus. Ze wil ons in het bijzonder ook helpen om niet weg te lopen van onze problemen, maar er in binnen te gaan, en in liefdevolle acceptatie te komen van die problemen, zodat God met zijn genade ons daarvan kan komen verlossen.

Dalheimer Kruis

Het oudste kunstwerk in de Roermondse Christoffel Basiliek is het Dalheimer Kruis, zo genoemd omdat het oorspronkelijk was ondergebracht in het Cisterciënzerinnenklooster van Dalheim, net over de grens bij Vlodrop. Het wordt gedateerd op omstreeks 1300. In de hele omgeving stond het bekend als een wonderdadig kruisbeeld: een “miraculeus beeldt van het heijlig cruys” waar wonderbaarlijke genezingen aan werden toegeschreven.

In deze tijd lijden veel mensen aan mentale problematiek. Het Dalheimer Kruis stelt op een bijzondere manier het psychisch lijden van Jezus tegenwoordig. Zo krijgt dit kruis in deze tijd een bijzondere betekenis: Jezus wil nu ook mensen nabij zijn in hun psychische problematiek. Hij wil ons genade en vrede, en wellicht zelfs genezing schenken.

Ten slotte

De Stille Aanbidding is een geweldige gelegenheid om met alles van ons bij Jezus te komen. Hij zal ons rust en verlichting schenken!

Ga terug naar het overzicht