Vacature Functie Bestuurslid Projecten

×
Ga terug naar het overzicht

Functieprofiel Bestuurslid Projecten

De St. Lucasparochie bestaat uit verschillende geloofsgemeenschappen op 8 locaties. Elke locatie heeft een eigen, door vrijwilligers ingevulde, locatieraad, pastoraatsgroep en secretariaat en biedt de parochianen een plek om te geloven, te vieren en te belijden. Daarnaast is er een professioneel team van Pastores, dat samen met het parochiebestuur eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de parochie.

Het bestuur komt 1 keer per maand samen.

Binnen het bestuur is een specifieke functie opgenomen ten behoeve van projecten. Dit is nu, maar ook zeker in de toekomst een belangrijke rol om de parochie verder te ontwikkelen De blik is binnen de parochie gericht op de uitdagingen die voor ons liggen. Hiervan is het project “stip op de Horizon” een belangrijk voorbeeld.

Bestuurslid: Projecten

TAAKOMSCHRIJVING;

De functionaris heeft tot taak:

 • Zorg te dragen voor projecten die vanuit het bestuur geformuleerd worden;
 • Het opstellen van een (eenvoudig) projectplan;
 • Het uitvoeren c.q. coördineren van activiteiten die in het kader van het projectplan uitgevoerd moeten worden;
 • Nieuwe ontwikkelingen en projecten initiëren en monitoren;
 • Nauwe contacten te onderhouden met de verschillende locaties over de wensen en behoeften op het gebied van bijv. vrijwilligers;
 • Als bestuurslid nauw samen te werken met en ondersteunen van overige bestuursleden en bestuurstaken;
 • Een visie te hebben of kunnen ontwikkelen – en deze te kunnen overdragen;

Het bestuurslid Projecten vervult als lid van het bestuur van St. Lucas een formele rol.
Van het bestuurslid wordt verwacht dat hij / zij planmatig de projecten binnen de parochie oppakt en in lijn brengt met de huidige tijdsgeest, binnen de kaders van de St. Lucas parochie en van het bisdom Utrecht.
De tijdsbesteding wordt geschat op ca. 3-4 uur per week;

Eigenschappen:

Het bestuurslid Projecten:

 • Beschikt over relationele en communicatieve vaardigheden;
 • Is in staat mensen met elkaar te verbinden;
 • Rooms Katholieke geloofsovertuiging (kerkelijk meelevend / actief);
 • Is ondernemend en toont initiatief;
 • Kan goed omgaan met vrijwilligers en is in staat hen aan te sturen;
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Beschikt over een positieve, kritische instelling;
 • Is organisatie-sensitief;
Ga terug naar het overzicht