Vanuit de locatieraad

×
Ga terug naar het overzicht

Vooraankondiging

De muzikale jongerengroep Milk & Honey van de St. Maarten Parochie. Zij willen door middel van muziek mooie boodschappen over liefde, licht, geloof en verbinding verspreiden.

Zondag 26 november om 16.00 uur kunnen wij in onze Nijkerkse St. Catharinakerk genieten van de Hope Tour. De groep zingt bekende nummers en tussendoor vertellen pastoor Zemann en andere sprekers inspirerende verhalen. Het belooft een bijzondere middag te worden. Noteert u/jij de datum alvast?

De KWD stopt ermee

Hoe lang kennen wij in onze kerk al de KinderWoordDienst? Vast wel meer dan 30 jaar! Toen waren de kinderen van de moeders die zich hier door de jaren heen voor hebben ingezet nog klein. Twee keer per maand en in de vasten- en adventtijd werd het lichtje op het altaar aangestoken en door de kinderen meegenomen naar St. Jan. Daar was ruimte voor een bijbelverhaal, knutselwerkje, spel of gesprek over het thema van de viering. Na afloop van de KWD werd hier dan in de kerk aandacht aan besteed. Die levendigheid zullen we voortaan missen. Want de KWD stopt ermee. De moeders van toen zijn ondertussen la bijna (of soms helemaal) zelf oma. En er is helaas gewoonweg te weinig jeugd in de kerk om kinderwoorddiensten te blijven aan bieden.

Esther en Petra hebben de KWD-kar lang getrokken. We bedanken hen dan ook hartelijk voor hun actieve inzet vele jaren. Hopelijk kijken veel kinderen met plezier op deze traditie terug.

Wie de jeugd heeft, heeft…..

Als locatieraad beraden we ons op welke wijze we aandacht aan jeugdcatechese kunnen blijven geven. We bieden geen KWD meer aan. Maar voortzetting van ander belangrijk kinderwerk, zoals De Notenclub en de jaarlijkse voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, is een prioriteit. Daarvoor kunnen wij niet zonder nieuwe vrijwilligers. Uiteraard is er ruimte het programma naar eigen inzicht aan/in te vullen.

Misschien heb je nog herinneringen aan het plechtige, feestelijke moment van je eigen Eerste Communie? Het laatste avondmaal, waarin Jezus brood en wijn deelt met zijn vrienden, stamt al van ruim 2000 jaar geleden. Wij blijven Hem gedenken. Maar hoe geven we dat anno 2023 door aan onze kinderen? met Jezus aan tafel gaan betekent: erbij horen, samen je geloof beleven en ervaren dat God dichtbij je is. We zoeken mensen die aan deze belangrijke boodschap willen bijdragen. Voel je je geroepen? Neem dan contact op met de locatieraad: nijkerk@stlucas.nu.

Ga terug naar het overzicht