Vrijwilligers gezocht

×
Ga terug naar het overzicht

Om de activiteiten in onze kerk in stand te kunnen houden, zoeken we nieuwe vrijwilligers, in het bijzonder voor de volgende taken:

 • Lid werkgroep rouwpastoraat:
  • Je hebt een luisterend oor voor parochieleden die te maken krijgen met verlies.
  • Je bezoekt de uitvaart en gaat op huisbezoek.
  • Zolang er behoefte is, onderhoud je gedurende 2 a 3 jaar contact.
  • Daarnaast ben je mede-organisator van de jaarlijkse viering van Allerzielen (2 november).
 • Lector:
  • Je verzorgt op waardige wijze de 1e en/of 2e lezing van het Woord van God, je bidt de voorbeden en leest de mededelingen voor.
  • Afhankelijk van het soort viering assisteer je ook bij de communie-uitreiking.
  • Inroosteren gaat in overleg.
 • Secretaris locatieraad:
  • Je verzamelt de stukken en maakt verslag van de locatieraadvergadering (eens per maand).
  • Je denkt mee over het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap.
  • Je bent achtervang voor het locatiesecretariaat.
  • Je verstuurt incidenteel een digitale nieuwsbrief.
  • Je bent digitaal vaardig of vindt het leuk hierin te leren.
 • Lid MOV-werkgroep St. Lucas:
  • Je zet je lokaal in voor meer aandacht en betrokkenheid bij Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk in onze wereld.
  • Onderdeel daarvan zijn jaarlijks terugkerende acties van bezinning en inzameling zoals Memisa, de vasten- en adventactie.
 • Liever een meer praktische taak? Ook hulp bij bijvoorbeeld kerkschoonmaak of de bloemengroep is welkom!

Iets voor u/jou? Of voor iemand uit uw/jouw netwerk? U/je krijgt er veel voor terug, zoals voldoening, nieuwe contacten en de jaarlijkse vrijwilligersavond! En is scholing gewenst, dan regelen we dat graag.

Interesse? Mail naar nijkerk@stlucas.nu of bel 06-10787655.

Ga terug naar het overzicht