Gebed van de eenheid Dag 7

×
Ga terug naar het overzicht

 Het hoeft niet zo te zijn

Job 5:11-16 en Lucas 1:46-55

Goedemorgen!

We wensen jou een goede tijd van gebed toe vandaag!

Dag 7
Het hoeft niet zo te zijn

Luisteren en stil worden
Nederland Zingt: Als g’ in nood gezeten

Lezen
Job 5:11-16 en Lucas 1:46-55

Overdenken

Terwijl Job het goede leven leefde, kreeg hij onverwacht te maken met het tragische verlies van zijn gezin, personeel en vee. Hij ervoer diep lijden: zowel in zijn geest, ziel als lichaam. Ook wij kennen lijden dat zich uit in geest, ziel en lichaam. Tegelijk geloven we dat God ook aanwezig is in ons lijden. Wanneer we eraan herinnerd worden dat we in een gebroken samenleving leven, is het gemakkelijk om de hoop te verliezen. Het raakt ons als we zien dat de waarde en vrijheid van mensen niet volledig erkend, geëerd en beschermd wordt. ‘Menselijke keuzes maken de maatschappij. Dat betekent ook dat mensen die kunnen veranderen’, zegt de katholieke ethicus en professor in ‘raciaal recht’ Bryan Massingale. ‘Wat mensen breken en verdelen, kunnen we met Gods hulp helen, verbinden en herstellen. Zoals het nu is, hoeft het niet te zijn: daarin ligt hoop en een uitdaging.’  

Eenheid van christenen

In het loflied van Maria, het Magnificat, uit zij haar vreugde over wat zij God ziet doen. Hij bestrijdt onrecht door heersers van hun troon te stoten en geringen aanzien te geven. God vergeet nooit zijn beloften en laat zijn volk niet in de steek. Het is gemakkelijk om de waarde van kleine christelijke gemeenschappen te onderschatten. Maar de Heer erkent ook hun waarde. We zijn geroepen om Hem daarin na te volgen.

Vraag

Hoe kunnen we als geloofsgemeenschappen ‘de geringen aanzien geven’, zoals Maria dat bezingt?

Bidden

God van Hoop, herinner ons eraan dat U bij ons bent in ons lijden. Geef dat wij hoop voor elkaar belichamen wanneer hopeloosheid beslag legt op ons hart. Geef dat wij gegrond zijn in uw liefdevolle Geest als we samenwerken om vormen van onderdrukking en onrechtvaardigheid uit te roeien. Geef ons de moed lief te hebben wie, wat en hoe U liefhebt, en deze liefde in daden om te zetten. Door Christus onze Heer. Amen.

Bid ook voor…

  • moed voor onszelf en voor leiders – dichtbij en ver weg – om keuzes te durven maken die misschien niet populair zijn, maar wél recht doen aan het geheel van de samenleving. 
  • kleine geloofsgemeenschappen en kerken die kampen met krimp, dat zij hoop houden en hun eigen waarde blijven zien.  

PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.

Ga terug naar het overzicht