Gebed van de eenheid dag 2

×
Ga terug naar het overzicht

Met vreugde recht doen

Spreuken 21:13-15 en Matteüs 23:23-25  


Goedemorgen!

Een mooie tijd van gebed en een goede (werk)week toegewenst!

Dag 2
Met vreugde recht doen

Luisteren en stil worden
Licht aan – Nederland Zingt

Lezen
Spreuken 21:13-15 en Matteüs 23:23-25

Overdenken

Vanaf de start van het Bijbelboek Spreuken geeft de schrijver wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid (Spreuken 1 vers 3). In één prachtige zin getuigt Spreuken dat de rechtvaardigen vreugde vinden in het doen van recht. Wanneer we doen wat de Heer vraagt en gerechtigheid nastreven, kunnen we echter terechtkomen in een wervelwind van verzet en tegenstand. Degenen die voordeel hebben van onrechtvaardige racistische en seksistische systemen kunnen zich hevig verzetten wanneer we deze problemen proberen te aan te pakken. Toch is er ook vreugde in het doen van het goede en in het erkennen dat bijvoorbeeld de levens van Gods geliefde zwarte kinderen ertoe doen (‘black lives matter’). Het geeft vreugde wanneer we ernaar streven ons te verzoenen met andere christenen, omdat we daarmee het koninkrijk van God verkondigen.

Eenheid van christenen

De religieuze leiders tot wie Jezus zicht richt in de tekst van vandaag zijn trouw in het vervullen van hun religieuze plichten, maar verwaarlozen de zwaardere eisen van rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw. Ook als christenen kunnen we soms genoegen nemen met onze verdeeldheid. We onderhouden misschien trouw onze religieuze plichten, maar nemen wij ook de opdracht van de Heer serieus dat al zijn discipelen één zijn?

Vraag

Hoe kunnen plaatselijke geloofsgemeenschappen elkaar steunen en weerstand bieden als er tegenstand volgt op het doen van recht?  

 
Bidden

God, U bent de bron van onze wijsheid. Wij bidden om wijsheid en moed om te reageren op wat verkeerd is in de wereld en voor onze inzet om het goed te maken.Wij bidden om wijsheid en moed om te groeien in de eenheid van uw Zoon, Jezus Christus, die met U en de heilige Geest regeert voor eeuwig en altijd. Amen.   


Bid ook voor…

  • Mensen die lijden onder onderdrukkende systemen zoals racisme, (moderne) slavernij en seksisme. Dat hen recht gedaan mag worden en zij zich in hun nood gezien weten door God en zijn kerk. 
  • slachtoffers van de toeslagenaffaire. Bid dat de mensen die verantwoordelijk zijn om dit onrecht goed te maken, het ook spoedig zullen doen  

PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.

Ga terug naar het overzicht