Werkgroep ‘Geloof en dementie’

×
Ga terug naar het overzicht

Geloof en dementie is een thema dat veel mensen raakt. Daarom is eind vorig jaar onder de paraplu van het Overleg Orgaan Kerken (OOK, een koepel van (bijna) alle kerken in de gemeente Nijkerk) de werkgroep ‘Geloven en dementie’ van start gegaan.

In Nijkerk wordt al het nodige georganiseerd rond dementie, zoals het ‘Alzheimercafé’ en ‘dementievriendelijk Nijkerk’. Maar op het vlak van geloof en dementie leven ook vragen, waar de werkgroep zich op wil richten.

De werkgroep wil niet los van de bestaande organisaties optreden en streeft ernaar om complementair te zijn door aandacht te geven aan de problematiek op het terrein van geloof en dementie. Als eerste is gekozen voor het organiseren van een bijeenkomst voor mantelzorgers, ambtsdragers, pastoraal werkers en geïnteresseerden met een spreker over dit onderwerp. Uiteraard is er dan ook gelegenheid voor ontmoeting op basis waarvan verdere activiteiten ondernomen kunnen worden. Het is de bedoeling om deze avond na de zomer te organiseren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. N. Smits (nellywisgerhof@gmail.com of 06-23623205).

Ga terug naar het overzicht